TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA HİZMETLER


 4.10.2020 tarihinde revize edilerek Resmi Gazete 'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Madde 13(1) kapsamında;
Yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler, taşınmaz alım satımı ve kiralanmasına aracılık hizmetleri ile birlikte yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili hizmetleri ilimizdeki tüm Belediye, Tapu Müdürlüğü ve Vergi Daireleri'nden sağlayabilirsiniz.