VİZYON

 • Emlak müşavirliği yasasının çıkmasını sağlamak
 • Demokratik karar süreçlerinde onlar adına etkin bir şekilde rol almak ve haklarını korumak,
 • Emlakçılık anlayışını ve kalite standartlarını sürekli geliştirerek, Emlak sektörünün gelişmesini sağlamak,
 • Uygun ve gerekli her ortamda /oluşumda nitelikli olarak üyelerini temsil görevini yerine getirmek,
 • Emlakçılarımızın yatırımcılarına doğru mülklere yönlendirmek Yaşam ve çalışma alanlarında, ihtiyaç duyulan her konuda şeffaf, güvenilir, hukuka uygun, kurumsal ve müşteri odaklı Profesyonel nitelikte, müşteriye duyarlı emlakçılık anlayışının gelişmesini sağlamak,

MİSYON

 • Kurumsallık anlayışı çerçevesinde “Esnaf ve Sanatkarlar” için;
 • Uygun ve gerekli her ortamda /oluşumda nitelikli olarak  temsil görevini yerine getirmek,
 • Akıl, bilim ve hukukun ışığında yol göstermek, değişen sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel koşullar ile teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına destek vermek,
 • İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Demokratik karar süreçlerinde onlar adına etkin bir şekilde rol almak ve haklarını korumak,
 • Evrensel ahlak değerleri ve iyi iş yapma anlayışı ile oluşturulan Ahilik geleneğini yaşatmalarına, Kocaeli başta olmak üzere Türkiye ekonomisine ve insanlığa katkılarının artarak devam etmesine öncülük etmektir.